Νέα μελέτη: Reform Dynamics in Greek Democracy Today

Η μελέτη του Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου, που εκδόθηκε πρόσφατα από το ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung, περιγράφει τη μεταρρυθμιστική πρόοδο αλλά και τις παραλείψεις σε τρεις τομείς, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την ποιότητα μιας δημοκρατίας. Οι τομείς αυτοί είναι το κράτος δικαίου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινωνική ένταξη.

"Our discussion of reform failure has concentrated on three sectors, the rule of law, the mass media and social inclusion because they provide a litmus test for the quality of democracy. Without substantive rule of law, citizens of democratic regimes may feel that they are subjected to the same arbitrariness from which citizens of authoritarian regimes suffer."

Reform dynamics in Greek democracy today

Sotiropoulos, Dimitri A.

Reform dynamics in Greek democracy today

Stagnation and reform in rule of law, mass media and social inclusion
Athens, 2017

Publikation herunterladen (500 KB, PDF-File)

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

back to top