Δημοσιεύσεις

Kerdoskopoi toy phobou Ellada

Papaioannou, Kostēs

Kerdoskopoi toy phobou Ellada

Dexios laikismos kai ē krisē toy COVID-19 stēn Eyropē
Athens, 2021

Publikation herunterladen (770 KB, PDF-File)


Griechenlands Recovery-Strategie

Malkoutzis, Nick; Mouzakis, Yiannis; Bensasson, Marcus

Griechenlands Recovery-Strategie

Auf dem Weg in eine klimaneutrale und digitale Zukunft?
Athens, 2021

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


Borders and Coronavirus

Borders and Coronavirus

Refugee policy and public discourse in a time of a dual crisis in Greece
Athens, 2021

Publikation herunterladen (1,5 MB PDF-File)


Synora kai Koronoïos

Synora kai Koronoïos

Prosphygikē politikē kai dēmosios logos tēn epochē tēs diplēs krisēs stēn Ellada
Athens, 2021

Publikation herunterladen (750 KB, PDF-File)


The recovery plan in Greece

Malkoutzis, Nick; Mouzakis, Yiannis; Bensasson, Marcus

The recovery plan in Greece

Setting the course for a climate-neutral and digital future?
Athens, 2021

Publikation herunterladen (390 KB, PDF-File)


EU-Turkey relations and the migration challenge

Tsakonas, Panayotis

EU-Turkey relations and the migration challenge

What is the way forward?
Athens, 2020

Publikation herunterladen (230 KB, PDF-File)


Digital inclusion and human capital in Greece

Digital inclusion and human capital in Greece

Athens, 2020

Publikation herunterladen (530 KB, PDF-File)


Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Athens&Skopje, 2020

Publikation herunterladen (410 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

Εκδηλώσεις

back to top