Δημοσιεύσεις

Dauderstädt, Michael

Wachstumsstrategien für Südeuropa

Italien, Spanien, Portugal, Griechenland
Berlin, 2016

Publikation herunterladen (1 MB, PDF-File)


Bastian, Jens

Defining a growth strategy for Greece

wishful thinking or a realistic prospect?
Athen, 2015

Publikation herunterladen (1,8 MB PDF-File)


Schulten, Thorsten

Opportunities for a restoration?

The future of Greek collective bargaining after the third memorandum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (860 KB, PDF-File)


Schulten, Thorsten

Chancen für einen Wiederaufbau?

Die Zukunft des griechischen Tarifvertragssystems nach dem dritten Memorandum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (550 KB, PDF-File)


Schellinger, Alexander

"Too much, too fast"

Was aus den Reformen in Griechenland gelernt werden kann
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (410 KB, PDF-File)


Sakellariou, Alexandros

Golden dawn and its appeal to Greek youth

Alexandros Sakellariou. - Athens : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 17 S. = 400 KB, PDF-File. - (Perspective
Athen, 2015

Publikation herunterladen (400 KB, PDF-File)


Katsioulis, Christos; Katsioulis, Nicole

Das Rätsel Tsipras

Griechenland nach dem Referendum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (75 KB, PDF-File)


Heimberger, Philipp

Die griechische Schuldendebatte und das Mantra von den "notwendigen Strukturreformen"

Bonn, 2015

Publikation herunterladen (1,7 MB PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info(at)fes-athens.org

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

Εκδηλώσεις

back to top