Δημοσιεύσεις

Matsaganis, Manos

The Greek crisis

social impact and policy responses
Bonn, 2013

Publikation herunterladen (810 KB, PDF-File)


Malkoutzis, Nick

Ten rays of light in the Greek crisis

Nick Malkoutzis. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Department of Western Europe/North America, 2013. - 15 S. = 270 KB, PDF-File. - (Study
Bonn, 2013

Publikation herunterladen (270 KB, PDF-File)


Ioannidou, Alexandra; Stavrou, Stavros

Reformperspektiven der Berufsbildung in Griechenland

Bonn, 2013

Publikation herunterladen (1,7 MB PDF-File)


E neolaia dichni ton dromo - pros ta pou omos

neolaia kai Akra Dexia stin Ellada
Berlin, 2013

Publikation herunterladen (235 KB, PDF-File)


Katsioulis, Nicole; Katsioulis, Christos

Neue Koalition - alte Probleme

Griechenland nach der Regierungsumbildung
Berlin, 2013

Publikation herunterladen (280 KB, PDF-File)


Kambouri, Nelli

Gender equality in the Greek labour market

the gaps narrow, inequalities persist
Berlin, 2013

Publikation herunterladen (150 KB, PDF-File)


Katsioulis, Christos

Die PASOK nach dem Parteitag 2013

Berlin, 2013

Publikation herunterladen (70 KB, PDF-File)


Lanara, Zoë

Yunan sendikaları ve kriz

baski altinda önemli bir aktör
Istanbul, 2016

Publikation herunterladen (1,6 MB PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info(at)fes-athens.org

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

Εκδηλώσεις

back to top