Δημοσιεύσεις

Cyprus offshore hydrocarbons

Cyprus offshore hydrocarbons

regional politics and wealth distribution

Publikation herunterladen


Kypriakoi yperaktioi ydrogonanthrakes

Kypriakoi yperaktioi ydrogonanthrakes

periphereiake politike kai katanome tu plutu

Publikation herunterladen (2 MB PDF-File)


Ē poreía exodu apó tēn krísē

Gabriel, Sigmar; Steinmeier, Frank-Walter; Steinbrück, Peer

Ē poreía exodu apó tēn krísē

anáptyxē kai apaschólēsē stēn Európē
Berlin, 2012

Publikation herunterladen (400 KB, PDF-File)


Auf der Suche nach Bad Godesberg

Katsioulis, Christos

Auf der Suche nach Bad Godesberg

die PASOK nach den doppelten Parlamentswahlen 2012
Berlin, 2012

Publikation herunterladen (560 KB, PDF-File)


Les syndicats grecs et la crise

Lanara, Zoë

Les syndicats grecs et la crise

un acteur important sous pression
Berlin, 2012

Publikation herunterladen (500 KB, PDF-File)


Greece's painful political transition

Malkoutzis, Nick

Greece's painful political transition

analysis of the upcoming national elections
Berlin, 2012

Publikation herunterladen (700 KB, PDF-File)


Griechenlands schmerzhafter politischer Wandel

Malkoutzis, Nick

Griechenlands schmerzhafter politischer Wandel

eine Analyse der anstehenden Parlamentswahlen
Berlin, 2012

Publikation herunterladen (698 KB, PDF-File)


Griechische Gewerkschaften und die Krise

Lanara, Zoë

Griechische Gewerkschaften und die Krise

ein wichtiger Akteur unter Druck
Berlin;Bonn, 2012

Publikation herunterladen (370 KB, PDF-File)


Trade unions in Greece and the crisis

Lanara, Zoë

Trade unions in Greece and the crisis

a key actor under pressure
Berlin;Bonn, 2012

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


The social situation of Greece under the crisis

Sotiropoulos, Dimitri A.

The social situation of Greece under the crisis

basic socio-economic data for Greece, 2011
Berlin;Bonn, 2012

Publikation herunterladen (150 KB, PDF-File)


Youth unemployment in Greece

Tubadji, Annie

Youth unemployment in Greece

economic and political perspectives
Berlin, 2012

Publikation herunterladen (225 KB, PDF-File)


The Greek crisis and the politics of uncertainty

Malkoutzis, Nick

The Greek crisis and the politics of uncertainty

Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (260 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES