Δημοσιεύσεις

Turbulente Zeiten für Politik und Parteien in Griechenland

Malkoutzis, Nick

Turbulente Zeiten für Politik und Parteien in Griechenland

Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (280 KB, PDF-File)


The Greek crisis and the politics of uncertainty

Malkoutzis, Nick

The Greek crisis and the politics of uncertainty

Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (260 KB, PDF-File)


Junge Griechen und die Krise

Malkoutzis, Nick

Junge Griechen und die Krise

eine Generation droht, verloren zu gehen
Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (270 KB, PDF-File)


Young Greeks and the crisis

Malkoutzis, Nick

Young Greeks and the crisis

the danger of losing a generation
Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (257 KB, PDF-File)


Malkoutzis, Nick

Griechenland - ein Jahr in der Krise

Analyse der sozialen und politischen Auswirkungen eines beispiellosen Sparprogramms
Berlin;Bonn, 2011

Go to Publication (310 KB, PDF-File)


Greece - a year in crisis

Malkoutzis, Nick

Greece - a year in crisis

examining the social and political impact of an unprecedented austerity programme
Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (290 KB, PDF-File)


"Ach Deutschland!"

Morisse-Schilbach, Melanie

"Ach Deutschland!"

Greece, the Euro crisis, and the costs and benefits of being a benign hegemon
Berlin, 2011

Publikation herunterladen


The Greek economy and the potential for green development

Pagoulatos, George

The Greek economy and the potential for green development

Berlin;Bonn, 2010

Publikation herunterladen (535 KB, PDF-File)


Greece in Southeast Europe

Bastian, Jens

Greece in Southeast Europe

political opportunities and economic challenges
Berlin;Bonn, 2010

Publikation herunterladen (400 KB, PDF-File)


Schwierige Nachbarschaft

Simitis, Kostas

Schwierige Nachbarschaft

die Neuausrichtung der griechischen Türkeipolitik von der Imia-Krise bis Helsinki ; [Dokument]
Bonn, 2009

Publikation herunterladen


Schwierige Nachbarschaft

Katsioulis, Christos

Schwierige Nachbarschaft

die Neuausrichtung der griechischen Türkeipolitik ; Einführung [zum Dokument von Kostas Simitis]
Bonn, 2009

Publikation herunterladen


Features and causes of the protests in Greece

Voulelis, Nicolas

Features and causes of the protests in Greece

Berlin;Bonn, 2009

Publikation herunterladen (135 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

back to top