Δημοσιεύσεις

Youth guarantee in times of austerity

Cholezas, Ioannis

Youth guarantee in times of austerity

the Greek case
Bonn, 2013

Publikation herunterladen (770 KB, PDF-File)


The Greek crisis

Matsaganis, Manos

The Greek crisis

social impact and policy responses
Bonn, 2013

Publikation herunterladen (810 KB, PDF-File)


Ten rays of light in the Greek crisis

Malkoutzis, Nick

Ten rays of light in the Greek crisis

Nick Malkoutzis. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Department of Western Europe/North America, 2013. - 15 S. = 270 KB, PDF-File. - (Study
Bonn, 2013

Publikation herunterladen (270 KB, PDF-File)


Reformperspektiven der Berufsbildung in Griechenland

Ioannidou, Alexandra; Stavrou, Stavros

Reformperspektiven der Berufsbildung in Griechenland

Bonn, 2013

Publikation herunterladen (1,7 MB PDF-File)


E neolaia dichni ton dromo - pros ta pou omos

E neolaia dichni ton dromo - pros ta pou omos

neolaia kai Akra Dexia stin Ellada
Berlin, 2013

Publikation herunterladen (235 KB, PDF-File)


Neue Koalition - alte Probleme

Katsioulis, Nicole; Katsioulis, Christos

Neue Koalition - alte Probleme

Griechenland nach der Regierungsumbildung
Berlin, 2013

Publikation herunterladen (280 KB, PDF-File)


Gender equality in the Greek labour market

Kambouri, Nelli

Gender equality in the Greek labour market

the gaps narrow, inequalities persist
Berlin, 2013

Publikation herunterladen (150 KB, PDF-File)


Die PASOK nach dem Parteitag 2013

Katsioulis, Christos

Die PASOK nach dem Parteitag 2013

Berlin, 2013

Publikation herunterladen (70 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

Εκδηλώσεις

back to top