Εκπαίδευση και απασχόληση

Η ανεργία των νέων είναι εξαιρετικά υψηλή στην Ελλάδα και αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για την ελληνική κοινωνία.

Το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης και απασχόλησης διέρχεται σοβαρή κρίση τουλάχιστον από την έναρξη των μνημονίων και μετά. Η ανεργία των νέων είναι εξαιρετικά υψηλή. Πολλοί νέοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο εγκαταλείπουν τη χώρα ή αδυνατούν να βρουν ανάλογη απασχόληση μετά τις σπουδές τους. Οι δραστικές περικοπές του προϋπολογισμού έχουν οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση, όπως ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ανεπάρκειες στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των επαγγελματικών σχολών ή μη πραγματοποίηση μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, υπό τις πιέσεις της τρόικας η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση να προχωρήσει σε ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό πολλών εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης δράσης έτσι ώστε οι νέοι, κυρίως, να αποκτήσουν πάλι προοπτικές στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν καλές θέσεις απασχόλησης. Το FES Αθηνών δραστηριοποιείται στο πλαίσιο αυτό με ένα πρόγραμμα διαλόγου.

Η Ομάδα Εργασίας για την „Εκπαίδευση και απασχόληση“ του FES στην Αθήνα αποτελεί ένα σημαντικό φόρουμ προώθησης της δημόσιας συζήτησης. Ασχολείται με θέματα όπως η πρωτοβουλία „Youth Guarantee“ και η ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και η στήριξη νέων επιχειρηματιών. Τα μέλη της ομάδας εργασίας, η οποία περιλαμβάνει εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιστήμονες και διεθνείς εμπειρογνώμονες όπως επίσης εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων, εργάζονται για την ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα αυτά και προχωρούν σε εισηγήσεις πολιτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων.

Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

back to top