Ελληνογερμανικός διάλογος

"Το χρήμα δεν κάνει τόσους αληθινούς φίλους, όσους εχθρούς." Έλληνες και Γερμανοί έχουν διάφορες παροιμίες για την ασυμβατότητα μεταξύ φιλικών και οικονομικών σχέσεων. Μια γρήγορη ματιά στις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών από το 2009 και μετά μοιάζει να επιβεβαιώνει τη λαϊκή σοφία.

Όμως αυτή η πρώτη εντύπωση είναι παραπλανητική. Την Ελλάδα και τη Γερμανία συνδέουν πολλά περισσότερα από μόνο δανειακές συμβάσεις: το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα, οι στενοί ιστορικοί δεσμοί, ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων στη Γερμανία αφενός και αφετέρου οι Γερμανοί φιλέλληνες που επισκέπτονται συχνά τη χώρα ή ζουν μόνιμα εδώ.

Αξιοποιούμε αυτές τις πολύπλευρες σχέσεις και ασχολούμαστε στο πλαίσιο του ελληνογερμανικού διαλόγου με τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δυο χώρες καθώς και με το καίριο ερώτημα πώς μπορούν η Αθήνα και το Βερολίνο να διαμορφώσουν από κοινού τις σχέσεις συνύπαρξής τους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κεντρικό ρόλο έχουν τα ζητήματα της διαμόρφωσης ενός δίκαιου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού χώρου στην Ευρώπη, η μετανάστευση εντός της Ευρώπης και προς αυτή καθώς και η κοινή προσέγγιση προς το εξωτερικό περιβάλλον της ΕΕ. Συζητούμε τα ζητήματα αυτά με ένα ευρύ φάσμα Ελλήνων και Γερμανών εταίρων από τον χώρο της πολιτικής, των συνδικάτων, της κοινωνίας των πολιτών και της επιστήμης.

Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

back to top