Ενάντια στην Ακροδεξιά

Η ακροδεξιά και ο δεξιός λαϊκισμός αποτελούν απειλή για κάθε δημοκρατική κοινωνία η οποία βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό αφορά και την Ελλάδα όπου οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, η βαθιά δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα της χώρας καθώς και οι παραλείψεις κατά τη διαχείριση του μεταναστευτικού ενισχύουν τις ξενοφοβικές ακροδεξιές αντιλήψεις. Από το 2012 εκπροσωπείται για πρώτη φορά ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό στη Βουλή των Ελλήνων.

„Η ακροδεξιά αναπροσαρμόζεται, γι’ αυτό είναι ακόμα πιο σημαντική η συνεχής εγρήγορση, η έγκαιρη πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση. Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες: ο δρόμος είναι μακρύς. Όμως η δημοκρατία, η ανοικτή κοινωνία αξίζουν μια τέτοια προσπάθεια!"

(Wolfgang Thierse, πολιτικός του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής)

Προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων της πολιτικής, της επιστήμης, των μέσων ενημέρωσης, των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών μέσω της δράσης μας στο πλαίσιο του „Δικτύου κατά της Ακροδεξιάς“. Το δίκτυο αυτό στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και στην ανάπτυξη δράσεων για την προαγωγή της ανεκτικότητας και της ιδέας της δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται π.χ. για προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με στόχο την καλύτερη μετάδοση των δημοκρατικών αξιών στα σχολεία καθώς και για στρατηγικές αντιμετώπισης του ρατσισμού στη σχολική καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, οι δημοσιεύσεις μας βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση φαινομένων και συσχετισμών και στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας κατά την αντιμετώπιση ξενοφοβικών και ακροδεξιών συμπεριφορών.

Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

back to top