14.08.2023

Νέα δημοσίευση: "Η αλληλεπίδραση μεταξύ της πράσινης μετάβασης, της γεωπολιτικής και της ενεργειακής ασφάλειας"

Διαβάστε την νέα δημοσίευση του FES Αθήνας

Picture: shutterstock.com / Naglagla

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημιούργησε νέες προκλήσεις για την ασφάλεια και την ενέργεια στην Ευρώπη. Το ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης βγαίνει από την κρίση αυτή πιο διαφοροποιημένο από ποτέ, με νέες πηγές εισαγωγών, σημεία εισόδου, με νέες οδούς παράδοσης και τύπους ενέργειας. Η ενεργειακή μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, συνεχίζει να κινείται πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ενεργειακές πολιτικές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία διαμορφώνονται όχι μόνο με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι τρεις χώρες σε διεθνείς συμφωνίες και σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και, όπως δείχνει αυτή η σύντομη μελέτη, με βάση γεωπολιτικές εκτιμήσεις, μια γενικότερη έμφαση στην "ενεργειακή ασφάλεια" και ακόμη και βραχυπρόθεσμους εκλογικούς υπολογισμούς. Είναι επίσης σαφές ότι οι κυβερνήσεις της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή με τον επείγοντα χαρακτήρα που αυτή απαιτεί.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την νέα μελέτη!

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία