Υποτροφίες

Από την ίδρυσή του το 1925, το FES στηρίζει κοινωνικά ευαισθητοποιημένους, ταλαντούχους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες διότι για πολλούς ταλαντούχους νέους η φοίτηση σε ένα πανεπιστήμιο μπορεί να είναι προβληματική χωρίς κάποια οικονομική στήριξη. Το δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε δυνατότητες εκπαίδευσης αποτελεί επομένως σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σπουδών. Τα μόνα ζητούμενα από τους ενδιαφερόμενους είναι η ενεργός κοινωνική δράση, η ταύτιση με τις αξίες της κοινωνικής δημοκρατίας και οι άριστες επιδόσεις.

Το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung παρέχει ενισχύσεις στους υποτρόφους του και τους στηρίζει εξ αρχής συμβουλευτικά και οικονομικά.  Έτσι έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ελεύθερα και ανεξάρτητα, να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους και να αναπτύξουν τις ατομικές τους ικανότητες. Εκτός από τη μηνιαία οικονομική επιχορήγηση παρέχουμε οικονομική κάλυψη της παραμονής στο εξωτερικό, ατομικό mentoring, ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρόσβαση σε εκθέσεις αναζήτησης πρακτικής άσκησης και εργασίας και βεβαίως στο δίκτυο του FES σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα προγράμματα υποτροφιών του FES θα βρείτε εδώ:
https://www.fes.de/studienfoerderung (πληροφορίες μόνο στα Γερμανικά)

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια πρακτική άσκηση στα γραφεία του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα. Περισσότερα