Δημοσιεύσεις

Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland

wirtschaftliche Erholung, proeuropäische Politik und Konflikte mit der Türkei
Bonn, 1999

Go to Publication (57 Kb, Text)


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland in ruhigerem Fahrwasser

politische und ökonomische Perspektiven
Bonn, 1999

Go to Publication (74 Kb, Text)


Griechenland

Go to Publication


[Economic cooperation between Jordan and Greece

Malkawi, Ahmad

[Economic cooperation between Jordan and Greece

Bonn, 2004

Publikation herunterladen (610 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

Εκδηλώσεις

back to top