Κλιματική και ενεργειακή πολιτική

Το παράρτημα του FES στην Αθήνα στηρίζει τη συνεργασία για μια κοινή ευρωπαϊκή κλιματική και ενεργειακή πολιτική και συμμετέχει στον εθνικό διάλογο για τις ευκαιρίες και προκλήσεις της ενεργειακής στροφής.

Η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι ανάγκες της χώρας καλύπτονται μόνο κατά το 15% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με το μεγαλύτερο μερίδιο (30%) να αναλογεί στον λιγνίτη. Πυρηνική ενέργεια δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ δεν παράγεται ενέργεια από την καύση απορριμμάτων. Η χώρα όμως διαθέτει μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξαρτάται ακόμη σε μεγάλο βαθμό από τον λιγνίτη, έχει υιοθετήσει τη στρατηγική 20-20-20 της ΕΕ και προωθεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Πρόσφατα μάλιστα αναθεωρήθηκε το πλαίσιο για την προώθηση των ΑΠΕ σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την Ελλάδα συνολικά, κυρίως όμως για πολλά νησιά της χώρας που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο, είναι πολύ σημαντική μια προοδευτική ενεργειακή πολιτική, καθώς μπορεί να ενισχύσει τον βιώσιμο τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και να επιφέρει τεράστια εξοικονόμηση κόστους κατανάλωσης ρεύματος. Πέραν αυτού όμως, μια ενεργειακή πολιτική με σωστή στόχευση μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης στη χώρα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το FES στην Αθήνα συμβάλλει με εκδηλώσεις, σεμινάρια και δημοσιεύσεις στην προώθηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα.

Εκδηλώσεις

Δημοσιεύσεις

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

back to top