Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung

Ποιοί είμαστε:

Το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung ιδρύθηκε το 1925 και είναι το παλαιότερο πολιτικό ίδρυμα στη Γερμανία. Πήρε το όνομά του από τον πρώτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης Φρίντριχ Έμπερτ, στην πολιτική παρακαταθήκη του οποίου οφείλει τη δημιουργία και στόχευσή του.

Ως πολιτικό ίδρυμα προσκείμενο σε πολιτικό κόμμα προσανατολίζουμε τη δράση μας στις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνικής δημοκρατίας: την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Αυτές είναι που μας συνδέουν σε επίπεδο ιδεών με τη σοσιαλδημοκρατία και τα ελεύθερα συνδικάτα. Ως μη κερδοσκοπικός φορέας διαμορφώνουμε τις δράσεις μας αυτόνομα και ανεξάρτητα.

Τι επιδιώκουμε:

Μια ελεύθερη και αλληλέγγυα κοινωνία ίσων ευκαιριών συμμετοχής στα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά πράγματα – ανεξάρτητα από προέλευση, φύλο ή θρησκεία. Μια ζωντανή και ισχυρή δημοκρατία, μια βιώσιμα αναπτυσσόμενη οικονομία με καλή απασχόληση για όλους, ένα κοινωνικό κράτος που μεριμνά για τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων εκπαίδευσης και καλύτερων συνθηκών υγείας, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τη φτώχεια και παρέχοντας κοινωνική προστασία από μείζονες κινδύνους που μπορεί να επιφυλάσσει η ζωή. Μια χώρα που αναλαμβάνει ευθύνες για την ειρήνη και την κοινωνική πρόοδο στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Τι κάνουμε:

Προωθούμε και ενισχύουμε την Κοινωνική Δημοκρατία κυρίως μέσω

  • της πολιτικής διαπαιδαγώγησης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Τα προγράμματα ενημέρωσης, προσανατολισμού και εξειδίκευσης που προσφέρουμε παρέχουν εφόδια και κίνητρα για επιτυχημένη πολιτική, συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή στα κοινά. Βελτιώνουμε τους όρους συμμετοχής των πολιτών σε κοινωνικές διαδικασίες συζήτησης και λήψης αποφάσεων.
  • της πολιτικής συμβουλευτικής: αναπτύσσουμε στρατηγικές σε σχέση με καίρια ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και θεμελιώδη ζητήματα της ανάπτυξης της δημοκρατίας. Εκεί που η επιστήμη συναντά την πολιτική πράξη διαμορφώνουμε μια δημόσια συζήτηση για μια δίκαιη, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική τάξη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • της διεθνούς συνεργασίας:  μέσω των παραρτημάτων μας σε περισσότερες από 100 χώρες στηρίζουμε μια πολιτική της ειρηνικής συνεργασίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, προωθούμε τη δημιουργία και παγίωση δημοκρατικών, κοινωνικών και δικαιοκρατικών δομών και δημιουργούμε τα θεμέλια για ελεύθερα συνδικάτα και μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δραστηριοποιούμαστε ενεργά για μια κοινωνική, δημοκρατική και ανταγωνιστική Ευρώπη.
  • της στήριξης ταλαντούχων ανθρώπων:  εστιάζουμε ιδιαίτερα στους φοιτητές και διδάκτορες που προέρχονται από κοινωνικοοικονομικά ευάλωτες οικογένειες καθώς και άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, προωθώντας έτσι την ιδέα της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση.
  • της συλλογικής μνήμης περί Κοινωνικής Δημοκρατίας:  με τη βοήθεια του αρχείου, της βιβλιοθήκης μας και επίκαιρων δράσεων διατηρούμε ζωντανές τις ιστορικές ρίζες της σοσιαλδημοκρατίας και των συνδικάτων, ενώ στηρίζουμε ταυτόχρονα την κοινωνικοπολιτική και ιστορική έρευνα.
Φρίντριχ Έμπερτ

Φρίντριχ Έμπερτ

Ο Φρίντριχ Έμπερτ ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης από το 1919 έως το 1925. Συνέβαλε ενεργά στην εγκαθίδρυση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, διετέλεσε Πρόεδρος της Γερμανίας με ενωτικό ρόλο, ενώ... Περισσότερα

Friedrich-Ebert-Stifung Berlin

Hiroshimastraße 17 and 28
D-10785 Berlin

+49 (0)30 269356

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stifung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 (0)228 883-0

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία