Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια πρακτική άσκηση στα γραφεία του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα. Κατά προτίμηση, η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες. Από την πρακτική άσκηση εξαιρούνται συνήθως οι καλοκαιρινοί μήνες του Ιουλίου και Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι για πρακτική άσκηση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών (Bachelor)
  • Το FES δεν αναλαμβάνει την αστική ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες σε σχέση με την πρακτική άσκηση
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες ασφαλιστικές καλύψεις (π.χ. ασφάλεια ασθενείας στο εξωτερικό, αστική ευθύνη, ασφάλεια ατυχημάτων)
  • Οι καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας αποτελούν προϋπόθεση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται εγκαίρως (τουλάχιστον 3-4 μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο FES Αθηνών υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γερμανικά:

  • Βιογραφικό
  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Αναφορά στο θεματικό πεδίο για το οποίο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

back to top