Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung είναι αφοσιωμένο στις θεμελιώδεις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας – την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Το δικαίωμα ίσης πρόσβασης σε δυνατότητες εκπαίδευσης αποτελεί επομένως σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σπουδών.  Για πολλούς ταλαντούχους νέους η φοίτηση σε ένα πανεπιστήμιο μπορεί να είναι προβληματική χωρίς κάποια οικονομική στήριξη. Από την ίδρυσή του το 1925, το FES στηρίζει κοινωνικά ευαισθητοποιημένους, ταλαντούχους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Τα μόνα ζητούμενα από τους ενδιαφερόμενους είναι η ενεργός κοινωνική δράση, η ταύτιση με τις αξίες της κοινωνικής δημοκρατίας και οι άριστες επιδόσεις.

Το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung παρέχει ενισχύσεις στους υποτρόφους του και τους στηρίζει εξ αρχής συμβουλευτικά και οικονομικά.  Έτσι έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ελεύθερα και ανεξάρτητα, να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές δεξιότητές τους και να αναπτύξουν τις ατομικές τους ικανότητες. Εκτός από τη μηνιαία οικονομική επιχορήγηση παρέχουμε οικονομική κάλυψη της παραμονής στο εξωτερικό, ατομικό mentoring, ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρόσβαση σε εκθέσεις αναζήτησης πρακτικής άσκησης και εργασίας και βεβαίως στο δίκτυο του FES σε όλο τον κόσμο.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ήδη ή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε γερμανικό δημόσιο ή αναγνωρισμένο από το κράτος ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών (Fachhochschule). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν εξαιρετικές σχολικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις, να υποβάλλουν μια πρώτη βαθμολογία των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων και να διαθέτουν άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (TestDaF 4, DSH-2, Goethe-Zertifikat C 1). Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η ενεργός συμμετοχή σε κοινωνικοπολιτικές δράσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στο Ίδρυμα Friedrich Ebert στη Γερμανία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες σπουδών
Οδηγίες για την υποβολή αίτησης
Πληροφορίες από τον Τομέα Ενίσχυσης Σπουδών του FES

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια πρακτική άσκηση στα γραφεία του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα. Περισσότερα

back to top