Προστασία Δεδομένων

Διαδικτυακή ανάλυση Matomo

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης Matomo. Η Matomo χρησιμοποιεί "cookies", δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Για τον σκοπό αυτόν, οι πληροφορίες χρήσης που επεξεργάζονται τα cookies (συμπεριλαμβανόμενης της σύντμησης της διεύθυνσης ΙΡ σας) μεταφέρονται στον διακομιστή μας και αποθηκεύονται με σκοπό τη χρήση τους για τους σκοπούς της ανάλυσης χρήσης η οποία επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής η διεύθυνση ΙΡ σας ανωνυμοποιείται, με αποτέλεσμα να παραμένετε για εμάς ανώνυμοι ως χρήστες. Οι πληροφορίες των cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies με σχετική ρύθμιση στον φυλλομετρητή σας, ενδέχεται όμως στην περίπτωση αυτή να μην έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας αυτής.

Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση και χρήση τους με ένα κλικ στο κάτω μέρος της σελίδας. Στην περίπτωση αυτή θα καταχωρηθεί στον φυλλομετρητή ένα λεγόμενο opt-out-cookie και επομένως το Piwik δεν θα αναλύει δεδομένα από την περιήγησή σας. Προσοχή: Εάν σβήσετε τα cookies σας, θα σβηστεί με τη σειρά του και το opt-out-cookie, με αποτέλεσμα να χρειαστεί πιθανά να το ενεργοποιήσετε πάλι.


back to top