11.05.2023

Διαδικτυακή εκδήλωση: Ψηφιακές Πλατφόρμες, Απασχόληση και Εργαζόμενοι σε Πλατφόρμες στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 11 Μαΐου, 4-6μμ. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!

Η οικονομία της πλατφόρμας έχει επεκταθεί ευρέως στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία κατά την τελευταία δεκαετία. Στην περίπτωση της Γαλλίας και της Ελλάδας έχουν υιοθετηθεί νέες νομοθεσίες σχετικά με το πλαίσιο της εργασίας σε πλατφόρμες. Στη Γαλλία, οι εταιρείες πλατφορμών πρέπει να υποβάλουν πληροφορίες στις φορολογικές αρχές σχετικά με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας και των χρηστών. Στην Ελλάδα, ένας νέος εργατικός νόμος τέθηκε σε ισχύ το 2021, εισάγοντας ένα προστατευτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και παρέχοντας έναν ορισμό για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Παρόλα αυτά το εν λόγω πλαίσιο χρήζει βελτίωσης.

Στην Ιταλία, ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2019, βελτίωσε τις συνθήκες εργασίας των διανομέων εξασφαλίζοντάς τους περισσότερες εγγυήσεις και προχωρώντας στην σύγκλιση του πλαισίου της εργασίας τους με αυτό των υπόλοιπων εργαζομένων. Επιπλέον, αρκετές πλατφόρμες στον κλάδο της διανομής αγαθών υπέγραψαν εθελοντική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους, όλοι οι εργαζόμενοι προστατεύονται απέναντι σε κάθε είδους διακρίσεις, έχουν πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα και δικαιούνται τον κατώτατο μισθό που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Στη Γερμανία, παρά τις πολλές πρωτοβουλίες κινημάτων από τη βάση που προωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στις πλατφόρμες η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό χώρο. Διάφορα κόμματα και συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν τη θέσπιση ενός νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων συμπληρωματικά με τις προβλέψεις του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, του γνωστού GDPR.

Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας πολλών απασχολούμενων στις πλατφόρμες παραμένουν επισφαλείς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια νέα οδηγία για την εργασία σε πλατφόρμες βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως και το ζήτημα της εφαρμογής της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών τα επόμενα χρόνια.

Αυτή η εκδήλωση του FES – Κέντρο για το μέλλον της εργασίας, και των γραφείων του FES στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία έχει ως στόχο να θίξει το ζήτημα της εργασίας σε πλατφόρμες και να αναδείξει τις τρέχουσες προκλήσεις για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία.

Βρείτε το πρόγραμμα εδώ

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας  εδώ

Θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Griechenland

Neof. Vamva Str. 4
10674 Athen
Griechenland

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Kontakt