13.12.2019

Ενημέρωση της ομάδας εργασίας «Εκπαίδευση & Απασχόληση» πάνω στο πρόγραμμα Διττής Εκπαίδευσης για το επάγγελμα του Ζυθοποιού

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης επισκέφθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019 τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης. Η επίσκεψη περιλάμβανε την παρουσίαση αφ’ ενός μεν μίας σειράς ζητημάτων που άπτονται της αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και της ψηφιοποίησης των σχετικών δραστηριοτήτων, αφ’ ετέρου δε την παρουσίαση ενός προγράμματος μαθητείας (διττής εκπαίδευσης) στο επάγγελμα του ζυθοποιού / βυνοποιού, που λειτουργεί το τελευταίο διάστημα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Βρείτε παρακάτω το σχετικό κείμενο που συντάχθηκε.

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία