24.04.2024

Νέα δημοσίευση: Το ελληνικό κομματικό τοπίο το 2023

Διαβάστε εδώ την νέα μας δημοσίευση για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και τους ψηφοφόρους τους

© shutterstock.com/Alexandros Michailidis

Στόχος της παρούσας δημοσίευσης είναι η κατανοήση της διαμόρφωσης ενός νέου, κυρίαρχου κομματικού συστήματος και των σημαντικών αλλαγών στην εκλογική συμπεριφορά στις βουλευτικές του 2023 στην Ελλάδα, μέσω της εμβάθυνσης στην προσφορά και τη ζήτηση πολιτικών. Χρησιμοποιώντας μεταστρωματοποιημένα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω της εφαρμογής συμβούλου ψήφου “What2vote”, εντοπίζουμε ποια ήταν τα κύρια θέματα που καθόρισαν την εκλογική ατζέντα, ρίχνουμε φως στις θέσεις των κομμάτων και τη στάση των ψηφοφόρων τους και εξετάζουμε πώς τα θέματα αυτά συνθέτουν το νέο φυγόκεντρο εκλογικό ανταγωνισμό στο δισδιάστατο χώρο που απεικονίζει οικονομικές και κοινωνικο-πολιτισμικές πολιτικές. Παρουσιάζουμε το προφίλ των κοινοβουλευτικών κομμάτων που ανταγωνίζονταν στις βουλευτικές εκλογές του 2023 στην Ελλάδα και των ψηφοφόρων, καθώς και τα επίπεδα σύμπτωσης μεταξύ καθενός από αυτά τα κόμματα και των ατόμων που εκφράζουν την πιθανότητα να τα ψηφίσουν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη δημοσίευση.

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία