26.04.2023

Το Πράσινο και Ψηφιακό Μέλλον της Εργασίας στην Ελλάδα με Ορίζοντα το 2050

Διαβάστε γιατί οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα θα πρέπει από κοινού και προορατικά να ορίσουν και να εξειδικεύσουν τους συγκεκριμένους στόχους της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης (και πως αυτοί θα μετασχηματίσουν της αγορά εργασίας), καθώς και τους πιθανούς στόχους επίτευξής τους.

Ο Χαράλαμπος Τσέκερης και ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος αναλύουν σενάρια για το πως η εργασία θα αλλάξει στο μέλλον και πως εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που αναμένεται να προκύψουν. Η εργασία αποτελεί ένα πεδίο που συνδέεται άρρηκτα με όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η λέγόμενη “δίδυμη μετάβαση” (πράσινη και ψηφιακή) αναμένεται να αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας, τις δεξιότητες και την οικονομία, κάτι που καθιστά επιτακτική την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο και σύνθετο  (“raplex”) περιβάλλον, απαιτείται οι απλοί πολίτες, τα συνδικάτα, οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί πρώτον να αντιληφθούν τις αλλαγές που συντελούνται και στη συνέχεια να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπισή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση τα τρία σενάρια για την εργασία και την τεχνολογία με ορίζοντα το 2050 που παρήχθησαν από το Millennium Project παρέχουν μία χρήσιμη και ολοκληρωμένη βάση για έναν πιο μακροπρόθεσμο τρόπο σκέψης και αναδεικνύουν μία σειρά από πτυχές που απαιτούν συντονισμένες οικουμενικές πολιτικές. 

Για ωα διαβάσετε το κείμενο πατήστε εδώ.

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία