26.07.2023

Νέα μελέτη: Τα συμβούλια μετασχηματισμού στη Γερμανία

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο για την κοινωνικο-οικολογική μετάβαση σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο κόσμος της εργασίας στη Γερμανία υφίσταται διαρθρωτικές αλλαγές ενόψει των κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξεων και των επιπτώσεων της οικολογικής μετάβασης. Η κρατική παρέμβαση είναι άκρως αναγκαία με την εφαρμογή μιας προληπτικής πολιτικής «μετασχηματισμού».  Σε περιφερειακό επίπεδο, τα «συμβούλια μετασχηματισμού» αποτελούν ένα νέο μέσο, που θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της οικολογικής μετάβασης.

Κατεβάστε την νέα μελέτη μας εδώ

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία