Δημοσιεύσεις

Greece in Southeast Europe

Bastian, Jens

Greece in Southeast Europe

political opportunities and economic challenges
Berlin;Bonn, 2010

Publikation herunterladen (400 KB, PDF-File)


Schwierige Nachbarschaft

Simitis, Kostas

Schwierige Nachbarschaft

die Neuausrichtung der griechischen Türkeipolitik von der Imia-Krise bis Helsinki ; [Dokument]
Bonn, 2009

Publikation herunterladen


Schwierige Nachbarschaft

Katsioulis, Christos

Schwierige Nachbarschaft

die Neuausrichtung der griechischen Türkeipolitik ; Einführung [zum Dokument von Kostas Simitis]
Bonn, 2009

Publikation herunterladen


Features and causes of the protests in Greece

Voulelis, Nicolas

Features and causes of the protests in Greece

Berlin;Bonn, 2009

Publikation herunterladen (135 KB, PDF-File)


Georgiadou, Vassiliki

["Greece's transition from dictatorship to democracy:

superficial reconciliation with the past and resistance to modernity ; speech at the international conference on "Political Development after Democratisation. A comparison of Portugal, Spain, Greece and South Korea" ... conference co-organized by the Korea Democracy Foundation and the FES
Seoul, 2007, 2008

Go to Publication


Georgiadou, Vassiliki

Der Übergang Griechenlands von der Diktatur zur Demokratie

oberfächliche Vergangenheitsaufarbeitung und Modernisierungswiderstände ; Referat im Rahmen des internationalen Symposiums der Korea Democracy Foundation und Friedrich-Ebert-Stiftung zum 20. Jahrestag des Juni-Aufstandes, "Politische Entwicklung nach der Demokratisierung: Die Erfahrungen und Erinnerungen von Korea, Spanien, Portugal und Griechenland", Seoul, 18. Juni 2007
Seoul, 2007, 2008

Go to Publication


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland

Bewegung in der Außenpolitik und Stillstand in der Sozial- und Wirtschaftspolitik
Bonn, 2002

Go to Publication (60 KB, Text)


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland

Reformaufgaben nach der Euro-Qualifikation
Bonn, 2001

Go to Publication (64 Kb, Text)


Ioannou, Christos A.

Trade unions in Greece

development, structures & prospects
Bonn, 2000

Go to Publication (183 Kb, Text)


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland

wirtschaftliche Erholung, proeuropäische Politik und Konflikte mit der Türkei
Bonn, 1999

Go to Publication (57 Kb, Text)


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland in ruhigerem Fahrwasser

politische und ökonomische Perspektiven
Bonn, 1999

Go to Publication (74 Kb, Text)


Griechenland

Go to Publication


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

back to top