Δημοσιεύσεις

Young Greeks and the crisis

Malkoutzis, Nick

Young Greeks and the crisis

the danger of losing a generation
Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (257 KB, PDF-File)


Greece - a year in crisis

Malkoutzis, Nick

Greece - a year in crisis

examining the social and political impact of an unprecedented austerity programme
Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (290 KB, PDF-File)


"Ach Deutschland!"

Morisse-Schilbach, Melanie

"Ach Deutschland!"

Greece, the Euro crisis, and the costs and benefits of being a benign hegemon
Berlin, 2011

Publikation herunterladen


Malkoutzis, Nick

Griechenland - ein Jahr in der Krise

Analyse der sozialen und politischen Auswirkungen eines beispiellosen Sparprogramms
Berlin;Bonn, 2011

Go to Publication (310 KB, PDF-File)


Junge Griechen und die Krise

Malkoutzis, Nick

Junge Griechen und die Krise

eine Generation droht, verloren zu gehen
Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (270 KB, PDF-File)


Turbulente Zeiten für Politik und Parteien in Griechenland

Malkoutzis, Nick

Turbulente Zeiten für Politik und Parteien in Griechenland

Berlin;Bonn, 2011

Publikation herunterladen (280 KB, PDF-File)


Greece in Southeast Europe

Bastian, Jens

Greece in Southeast Europe

political opportunities and economic challenges
Berlin;Bonn, 2010

Publikation herunterladen (400 KB, PDF-File)


The Greek economy and the potential for green development

Pagoulatos, George

The Greek economy and the potential for green development

Berlin;Bonn, 2010

Publikation herunterladen (535 KB, PDF-File)


Schwierige Nachbarschaft

Simitis, Kostas

Schwierige Nachbarschaft

die Neuausrichtung der griechischen Türkeipolitik von der Imia-Krise bis Helsinki ; [Dokument]
Bonn, 2009

Publikation herunterladen


Schwierige Nachbarschaft

Katsioulis, Christos

Schwierige Nachbarschaft

die Neuausrichtung der griechischen Türkeipolitik ; Einführung [zum Dokument von Kostas Simitis]
Bonn, 2009

Publikation herunterladen


Features and causes of the protests in Greece

Voulelis, Nicolas

Features and causes of the protests in Greece

Berlin;Bonn, 2009

Publikation herunterladen (135 KB, PDF-File)


["Greece's transition from dictatorship to democracy:

Georgiadou, Vassiliki

["Greece's transition from dictatorship to democracy:

superficial reconciliation with the past and resistance to modernity ; speech at the international conference on "Political Development after Democratisation. A comparison of Portugal, Spain, Greece and South Korea" ... conference co-organized by the Korea Democracy Foundation and the FES
Seoul, 2007, 2008

Publikation herunterladen


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES