Δραστηριότητες

03.04.2020

The S&D German Delegation in the European Parliament proposes a European framework for action to fight the economic and financial consequences of the coronavirus pandemic.


Περισσότερα

03.04.2020 | Δημοσιεύσεις

In the light of the coronavirus pandemic this briefing attempts to outline a Eurobond issue proposal of a scale capable of effectively taking on the health and economic crisis in all countries and initiating a recovery, while at the same time creating the safe asset that…


Περισσότερα

26.03.2020 | Δημοσιεύσεις

The measures taken by Italy against the spread of coronavirus are, after initial hesitation, being taken as a model by more and more European countries. What Europe can learn from Italy and how Europe should act now can be found in the FES briefing "Model Italy - and what…


Περισσότερα

24.02.2020 | Δημοσιεύσεις

Η παρούσα έκθεση εξετάζει το ζήτημα των προσφύγων και της μετανάστευσης στην Κύπρο. Επικεντρώνεται στην πρόσφατη αύξηση του αριθμού των προσφύγων, στην ανάλυση των συνθηκών υποδοχής της χώρας και στο ερώτημα κατά πόσο η Κύπρος μετατρέπεται, πάντα σε σχέση με το μέγεθος της,…


Περισσότερα

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις