Δημοσιεύσεις

The green and digital future of work in Greece towards 2050

Tsekeris, Charalambos; Christofilopoulos, Epaminondas

The green and digital future of work in Greece towards 2050

Athens, 2023

Publikation herunterladen (240 KB, PDF-File)


Ungleichheit in Europa

Dauderstädt, Michael

Ungleichheit in Europa

Die Folgen von Pandemie und Krieg
Berlin, 2023

Publikation herunterladen (1,6 MB PDF-File)


Inequality in Europe

Dauderstädt, Michael

Inequality in Europe

The consequences of pandemic and war
Berlin, 2023

Publikation herunterladen (1,6 MB PDF-File)


Albania - Greece: Opportunity to unleash positive energies

Bushati, Ditmir

Albania - Greece: Opportunity to unleash positive energies

Tirana, 2023

Publikation herunterladen (340 KB, PDF-File)


Gewerkschaften und Rechtspopulismus in Europa

Bithymitris, Giorgos; Biskinis, Argyris

Gewerkschaften und Rechtspopulismus in Europa

Länderstudie Griechenland
Bonn, 2023

Publikation herunterladen (370 KB, PDF-File)


Trade unions and right-wing populism in Europe

Bithymitris, Giorgos; Biskinis, Argyris

Trade unions and right-wing populism in Europe

Country study Greece
Bonn, 2023

Publikation herunterladen (330 KB, PDF-File)


Can climate crisis lead to bridge-building across the Aegean?

Charalambides, Nikos; Sayan, Pınar

Can climate crisis lead to bridge-building across the Aegean?

Athens, 2023

Publikation herunterladen (140 KB, PDF-File)


Shqipëri - Greqi: Mundësi për çlirim energjish pozitive

Bushati, Ditmir

Shqipëri - Greqi: Mundësi për çlirim energjish pozitive

Tirana, 2023

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

Εκδηλώσεις

back to top