Δημοσιεύσεις

The profiteers of fear? Greece

Papaioannou, Kostis

The profiteers of fear? Greece

Right-wing populism and the COVID-19 crisis in Europe
Athens, 2021

Publikation herunterladen (770 KB, PDF-File)


Die Profiteure der Angst? Griechenland

Papaioannou, Kostis

Die Profiteure der Angst? Griechenland

Rechtspopulismus und die COVID-19-Krise in Europa
Athens, 2021

Publikation herunterladen (830 KB, PDF-File)


Kerdoskopoi toy phobou Ellada

Papaioannou, Kostēs

Kerdoskopoi toy phobou Ellada

Dexios laikismos kai ē krisē toy COVID-19 stēn Eyropē
Athens, 2021

Publikation herunterladen (770 KB, PDF-File)


Griechenlands Recovery-Strategie

Malkoutzis, Nick; Mouzakis, Yiannis; Bensasson, Marcus

Griechenlands Recovery-Strategie

Auf dem Weg in eine klimaneutrale und digitale Zukunft?
Athens, 2021

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


Borders and Coronavirus

Borders and Coronavirus

Refugee policy and public discourse in a time of a dual crisis in Greece
Athens, 2021

Publikation herunterladen (1,5 MB PDF-File)


Synora kai Koronoïos

Synora kai Koronoïos

Prosphygikē politikē kai dēmosios logos tēn epochē tēs diplēs krisēs stēn Ellada
Athens, 2021

Publikation herunterladen (750 KB, PDF-File)


The recovery plan in Greece

Malkoutzis, Nick; Mouzakis, Yiannis; Bensasson, Marcus

The recovery plan in Greece

Setting the course for a climate-neutral and digital future?
Athens, 2021

Publikation herunterladen (390 KB, PDF-File)


EU-Turkey relations and the migration challenge

Tsakonas, Panayotis

EU-Turkey relations and the migration challenge

What is the way forward?
Athens, 2020

Publikation herunterladen (230 KB, PDF-File)


Digital inclusion and human capital in Greece

Digital inclusion and human capital in Greece

Athens, 2020

Publikation herunterladen (530 KB, PDF-File)


Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Unlocking economic potential between Greece and North Macedonia

Athens&Skopje, 2020

Publikation herunterladen (410 KB, PDF-File)


Psēfiakē entaxē kai anthropino dynamiko stēn Ellada

Psēfiakē entaxē kai anthropino dynamiko stēn Ellada

Athens, 2020

Publikation herunterladen (700 KB, PDF-File)


Troubled waters in the Eastern Mediterranean?

Filis, Constantinos

Troubled waters in the Eastern Mediterranean?

A Greek perspective on security policy in the Southern neighbourhood
Berlin, 2020

Publikation herunterladen (150 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES