Δημοσιεύσεις

Der Übergang Griechenlands von der Diktatur zur Demokratie

Georgiadou, Vassiliki

Der Übergang Griechenlands von der Diktatur zur Demokratie

oberfächliche Vergangenheitsaufarbeitung und Modernisierungswiderstände ; Referat im Rahmen des internationalen Symposiums der Korea Democracy Foundation und Friedrich-Ebert-Stiftung zum 20. Jahrestag des Juni-Aufstandes, "Politische Entwicklung nach der Demokratisierung: Die Erfahrungen und Erinnerungen von Korea, Spanien, Portugal und Griechenland", Seoul, 18. Juni 2007
Seoul, 2007, 2008

Publikation herunterladen


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland

Bewegung in der Außenpolitik und Stillstand in der Sozial- und Wirtschaftspolitik
Bonn, 2002

Go to Publication (60 KB, Text)


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland

Reformaufgaben nach der Euro-Qualifikation
Bonn, 2001

Go to Publication (64 Kb, Text)


Ioannou, Christos A.

Trade unions in Greece

development, structures & prospects
Bonn, 2000

Go to Publication (183 Kb, Text)


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland in ruhigerem Fahrwasser

politische und ökonomische Perspektiven
Bonn, 1999

Go to Publication (74 Kb, Text)


Axt, Heinz-Jürgen

Griechenland

wirtschaftliche Erholung, proeuropäische Politik und Konflikte mit der Türkei
Bonn, 1999

Go to Publication (57 Kb, Text)


Griechenland

Go to Publication


[Economic cooperation between Jordan and Greece

Malkawi, Ahmad

[Economic cooperation between Jordan and Greece

Bonn, 2004

Publikation herunterladen (610 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES