Δημοσιεύσεις

The profiteers of fear? Cyprus

Katsourides, Yiannos; Savvides, Leandros

The profiteers of fear? Cyprus

Right-wing populism and the COVID-19 crisis in Europe
Nicosia, 2021

Publikation herunterladen (710 KB, PDF-File)


The situation of trade unions in Greece

Bithymitris, Giorgos

The situation of trade unions in Greece

Athens, 2021

Publikation herunterladen (75 KB, PDF-File)


Klimatikē drasē. Koinonika. Dikaiē.

Klimatikē drasē. Koinonika. Dikaiē.

Encheiridio epicheirēmaton yper mias oikologikēs koinonias choris diakriseis
Athens, 2021

Publikation herunterladen (38,3 MB, PDF-File)


The profiteers of fear? Europa

Stern, Verena

The profiteers of fear? Europa

Right-wing populism and the COVID-19 crisis in Europe ; An overview
Berlin, 2021

Publikation herunterladen (870 KB, PDF-File)


Die Profiteure der Angst? Europa

Stern, Verena

Die Profiteure der Angst? Europa

Rechtspopulismus und die COVID-19-Krise in Europa ; Ein Überblick
Berlin, 2021

Publikation herunterladen (870 KB, PDF-File)


The profiteers of fear? Greece

Papaioannou, Kostis

The profiteers of fear? Greece

Right-wing populism and the COVID-19 crisis in Europe
Athens, 2021

Publikation herunterladen (770 KB, PDF-File)


Die Profiteure der Angst? Griechenland

Papaioannou, Kostis

Die Profiteure der Angst? Griechenland

Rechtspopulismus und die COVID-19-Krise in Europa
Athens, 2021

Publikation herunterladen (830 KB, PDF-File)


Kerdoskopoi toy phobou Ellada

Papaioannou, Kostēs

Kerdoskopoi toy phobou Ellada

Dexios laikismos kai ē krisē toy COVID-19 stēn Eyropē
Athens, 2021

Publikation herunterladen (770 KB, PDF-File)


Griechenlands Recovery-Strategie

Malkoutzis, Nick; Mouzakis, Yiannis; Bensasson, Marcus

Griechenlands Recovery-Strategie

Auf dem Weg in eine klimaneutrale und digitale Zukunft?
Athens, 2021

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


Borders and Coronavirus

Borders and Coronavirus

Refugee policy and public discourse in a time of a dual crisis in Greece
Athens, 2021

Publikation herunterladen (1,5 MB PDF-File)


Synora kai Koronoïos

Synora kai Koronoïos

Prosphygikē politikē kai dēmosios logos tēn epochē tēs diplēs krisēs stēn Ellada
Athens, 2021

Publikation herunterladen (750 KB, PDF-File)


The recovery plan in Greece

Malkoutzis, Nick; Mouzakis, Yiannis; Bensasson, Marcus

The recovery plan in Greece

Setting the course for a climate-neutral and digital future?
Athens, 2021

Publikation herunterladen (390 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

back to top