Δημοσιεύσεις

Greece: On a new "mission impossible"?

Pagoulatos, George

Greece: On a new "mission impossible"?

George Pagoulatos. - Athens : Friedrich-Ebert-Stiftung Athens Office, September 2018. - 5 Seiten = 105 KB, PDF-File. - (Perspective
Athens, 2018

Publikation herunterladen (105 KB, PDF-File)


Reform dynamics in Greek democracy today

Sotiropoulos, Dimitri A.

Reform dynamics in Greek democracy today

Stagnation and reform in rule of law, mass media and social inclusion
Athens, 2017

Publikation herunterladen (500 KB, PDF-File)


Wirtschaft und Arbeitskräfte in Griechenland 2000-2015

Efstratoglou, Angelos

Wirtschaft und Arbeitskräfte in Griechenland 2000-2015

Angelos Efstratoglou. - Athen : Friedrich-Ebert-Stiftung Büro Athen, März 2017. - 21 Seiten = 1 MB, PDF-File. - (Study
Athens, 2017

Publikation herunterladen (1 MB, PDF-File)


Renewable energy developments in Greek islands

Chatziargyriou, Nikos; Margaris, Ioannis; Dimeas, Aris

Renewable energy developments in Greek islands

Prof. Nikos Chatziargyriou, Dr. Ioannis Margaris, Dr. Aris Dimeas. - Athens : Friedrich-Ebert-Stiftung Athens Office, December 2016. - 31 Seiten = 4 MB, PDF-File. - (Study
Athens, 2016

Publikation herunterladen (4 MB, PDF-File)


Paragogiko systima kai anthropino dynamiko stin Ellada to neo aiona

Efstratoglou, Angelos

Paragogiko systima kai anthropino dynamiko stin Ellada to neo aiona

Angelos Efstratoglou. - Athens : Friedrich-Ebert-Stiftung Athens Office, Noembrios 2016. - 19 Seiten = 850 KB, PDF-File. - (Study
Athens, 2016

Publikation herunterladen (850 KB, PDF-File)


Gestrandet in Griechenland

Gavalakis, Nikolaos; Katsioulis, Nicole

Gestrandet in Griechenland

wie die Implementierung der EU-Flüchtlingspolitik scheitert
Berlin, 2016

Publikation herunterladen (2 MB, PDF-File)


Smart Islands projects and strategies

Smart Islands projects and strategies

issued from the 1st European Smart Islands Forum, June 2016, Athens, Greece
Athens, 2016

Publikation herunterladen (10 MB, PDF-File)


Strategie di crescita per l'Europa meridionale

Dauderstädt, Michael

Strategie di crescita per l'Europa meridionale

Italia, Spagna, Portogall, Grecia
Berlin, 2016

Publikation herunterladen


Wachstumsstrategien für Südeuropa

Dauderstädt, Michael

Wachstumsstrategien für Südeuropa

Italien, Spanien, Portugal, Griechenland
Berlin, 2016

Publikation herunterladen (1 MB, PDF-File)


Defining a growth strategy for Greece

Bastian, Jens

Defining a growth strategy for Greece

wishful thinking or a realistic prospect?
Athens, 2015

Publikation herunterladen (1,8 MB PDF-File)


Opportunities for a restoration?

Schulten, Thorsten

Opportunities for a restoration?

The future of Greek collective bargaining after the third memorandum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (860 KB, PDF-File)


Chancen für einen Wiederaufbau?

Schulten, Thorsten

Chancen für einen Wiederaufbau?

Die Zukunft des griechischen Tarifvertragssystems nach dem dritten Memorandum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (550 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

back to top