Δημοσιεύσεις

Gewerkschaften und Rechtspopulismus in Europa

Bithymitris, Giorgos; Biskinis, Argyris

Gewerkschaften und Rechtspopulismus in Europa

Länderstudie Griechenland
Bonn, 2023

Publikation herunterladen (370 KB, PDF-File)


Trade unions and right-wing populism in Europe

Bithymitris, Giorgos; Biskinis, Argyris

Trade unions and right-wing populism in Europe

Country study Greece
Bonn, 2023

Publikation herunterladen (330 KB, PDF-File)


Can climate crisis lead to bridge-building across the Aegean?

Charalambides, Nikos; Sayan, Pınar

Can climate crisis lead to bridge-building across the Aegean?

Athens, 2023

Publikation herunterladen (140 KB, PDF-File)


Shqipëri - Greqi: Mundësi për çlirim energjish pozitive

Bushati, Ditmir

Shqipëri - Greqi: Mundësi për çlirim energjish pozitive

Tirana, 2023

Publikation herunterladen (360 KB, PDF-File)


O antiktypos tēs COVID-19 sto chasma metaxu tén phulén stēn Ellada

Kampurē, Nellē

O antiktypos tēs COVID-19 sto chasma metaxu tén phulén stēn Ellada

Athens, 2022

Publikation herunterladen (2,6 MB PDF-File)


Partners, not friends

Meinardus, Ronald

Partners, not friends

Greek public opinion(s) on Germany
Athens, 2022

Publikation herunterladen (150 KB, PDF-File)


The impact of Covid-19 on Greece's gender gap

Kampouri, Nelli

The impact of Covid-19 on Greece's gender gap

Athens, 2022

Publikation herunterladen (260 KB, PDF-File)


What's changed since February 24th?

Serbos, Sotirios K.

What's changed since February 24th?

A window of opportunity for Greek foreign policy
Athens, 2022

Publikation herunterladen (160 KB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Περισσότερες δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του FES

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES

Εκδηλώσεις

back to top