Δημοσιεύσεις

Defining a growth strategy for Greece

Bastian, Jens

Defining a growth strategy for Greece

wishful thinking or a realistic prospect?
Athens, 2015

Publikation herunterladen (1,8 MB PDF-File)


Opportunities for a restoration?

Schulten, Thorsten

Opportunities for a restoration?

The future of Greek collective bargaining after the third memorandum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (860 KB, PDF-File)


Chancen für einen Wiederaufbau?

Schulten, Thorsten

Chancen für einen Wiederaufbau?

Die Zukunft des griechischen Tarifvertragssystems nach dem dritten Memorandum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (550 KB, PDF-File)


"Too much, too fast"

Schellinger, Alexander

"Too much, too fast"

Was aus den Reformen in Griechenland gelernt werden kann
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (410 KB, PDF-File)


Golden dawn and its appeal to Greek youth

Sakellariou, Alexandros

Golden dawn and its appeal to Greek youth

Alexandros Sakellariou. - Athens : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015. - 17 S. = 400 KB, PDF-File. - (Perspective
Athens, 2015

Publikation herunterladen (400 KB, PDF-File)


Das Rätsel Tsipras

Katsioulis, Christos; Katsioulis, Nicole

Das Rätsel Tsipras

Griechenland nach dem Referendum
Berlin, 2015

Publikation herunterladen (75 KB, PDF-File)


Die griechische Schuldendebatte und das Mantra von den "notwendigen Strukturreformen"

Heimberger, Philipp

Die griechische Schuldendebatte und das Mantra von den "notwendigen Strukturreformen"

Bonn, 2015

Publikation herunterladen (1,7 MB PDF-File)


Griechische Depression - wenn die Chefärzte versagen

Priewe, Jan; Stachelsky, Philipp

Griechische Depression - wenn die Chefärzte versagen

Bonn, 2015

Publikation herunterladen (200 KB, PDF-File)


Politik für Europa und Thüringen - Griechenland

Politik für Europa und Thüringen - Griechenland

Schwerpunktheft mit einem Beitrag von Christos Katsioulis
Erfurt, 2015

Publikation herunterladen (730 KB, PDF-File)


Greece and the Albanian-Greek relations in the Albanian printed media 2014

Lleshaj, Sashenka; Sulçebe, Dritan

Greece and the Albanian-Greek relations in the Albanian printed media 2014

Tirana, 2015

Publikation herunterladen (1,2 MB PDF-File)


Greece in December 2014: the song remains the same

Malkoutzis, Nick

Greece in December 2014: the song remains the same

Nick Malkoutzis. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Department of Western Europe/North America, 2014. - [4] S. = 80 KB, PDF-File. - (Perspective
, 2014

Publikation herunterladen (80 KB, PDF-File)


From school to work - how are vocational education, training and employment related?

Georgiadis, Nikos

From school to work - how are vocational education, training and employment related?

Berlin, 2014

Publikation herunterladen (1,5 MB, PDF-File)


Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη FES θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των δημοσιεύσεων των διεθνών παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Επισκεφτείτε την ψηφιακή βιβλιοθήκη του FES