Αιγαίο: οι ελληνοτουρκικές διαφορές

To ΕΛΙΑΜΕΠ και το γραφείο του ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) στην Αθήνα επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή του διεθνούς κοινού, των εμπειρογνωμόνων και των φορέων λήψης αποφάσεων στην πολυπλοκότητα και τον περιφερειακό αντίκτυπο που έχουν οι ελληνοτουρκικές διαφορές στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, πως επηρεάζουν τρίτες χώρες αυτές τις διαφορές. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα.

Aegean: Greek-Turkish disputes

ELIAMEP and Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Athens Office want to draw the attention of the international public, experts, and decision-makers towards the complexity and the regional impact of the Greek-Turkish disputes on the countries of the Eastern Mediterranean. Furthermore, how do third countries influence these disputes? The interviews were conducted in English.


Interviews

03.11.2022 | Interviews

Πως συνδέεται ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη με τις ελληνοτουρκικές διαφορές;

Αποτελεί η Λιβύη ένα πεδίο εκδήλωσης των αντικρουόμενων συμφερόντων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία αλλά και χώρος έκφρασης των διαφορετικών...


Περισσότερα

 
30.03.2022 | Interviews

Η στάση της Γερμανίας στις ελληνοτουρκικές διαφορές: μία άποψη από το Βερολίνο

Ο Δρ. Günter Seufert (CATS, SWP) για τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης στις ελληνοτουρκικές διαφορές και την κριτική της Αθήνας απέναντι στο Βερολίνο


Περισσότερα

 
24.01.2022 | Interviews, News

Η ελληνοτουρκική διένεξη μέσα από τα μάτια των αντιμαχόμενων πλευρών

Τι πιστεύουν δύο κορυφαίοι experts από την Ελλάδα και την Τουρκία για τη διένεξη ανάμεσα στις χώρες τους;


Περισσότερα

 
18.11.2021 | Interviews

Ισραήλ: Μια περιφερειακή δύναμη που επηρεάζεται από τις ελληνοτουρκικές διαφορές

Σε αυτή τη συνέντευξη από το Ισραήλ με τον Δρ. Nimrod Goren (Πρόεδρο του Mitvim) εξετάζουμε τη σύνδεση ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ στην...


Περισσότερα

 
05.10.2021 | Interviews

Η επίδραση του κυπριακού ζητήματος στις ελληνοτουρκικές διαφορές

To γραφείο του ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung στην Αθήνα και το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή του διεθνούς κοινού, των...


Περισσότερα

 
24.03.2021 | Interviews, News

Η στάση της Γερμανίας στην ελληνοτουρκική διαμάχη: Μία άποψη από την Αθήνα

Αν και η Γερμανία υποστηρίζει ότι έχει αναλάβει το ρόλο ουδέτερου διαμεσολαβητή, η άποψη της Αθήνας είναι αρκετά διαφορετική.


Περισσότερα

 

Ίδρυμα Friedrich- Ebert-Stiftung Ελλάδα

Οδός Νεοφύτου Βάμβα 4
10674 Αθήνα
Ελλάδα

+30 210 72 44 670
+30 210 72 44 676

info.athens(at)fes.de

Επικοινωνία